Op zich niet verkeerd. Want ik heb soms genoeg zorgen aan mijn hoofd die ik bij de Heer wil brengen. Tenslotte zoek ik de wil van de Heer voor mijn leven, en heb ik verlangens om Gods handelen in specifieke situaties te gaan zien. Dus blijf ik met mijn smeekbeden bij de Heer komen. En ik hoop dat u dat ook blijft doen.

Maar mag ik uw aandacht ook eens vestigen op de uitnodiging van onze Here Jezus om deel te nemen aan Zijn leven? Hij nodigt u en mij uit deelgenoot te worden van zijn leven. Stoppen met Jezus uit te nodigen in je leven en ingaan op Zijn uitnodiging om deelgenoot van zijn leven te worden. Hij nodigt u en mij uit in zijn leven.

Met name het Johannes evangelie staat bol van uitspraken van Jezus, die het Leven is en ons zijn Leven schenkt en uitnodigt deel te hebben aan zijn leven.

In een van zijn brieven schrijft Johannes het zo:

“God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven”.

  • (1 Joh 5:12)