MENU

Boeken

Via de reguliere (boekhandel) of bol.com te verkrijgen:

De Achtste Dag

De Achtste Dag Waar Jezus je leven raakt

In dit boek nemen de auteurs je mee naar ‘de achtste dag’; dat is de dag van opstanding of verrijzenis. Elk hoofdstuk begint met een illustratie die beeld wil geven aan de inhoud die volgt. Prachtig om als lezer eerst in beeld te worden aangesproken! De inhoud brengt je terug naar de essentie van wie we zijn. De vragen daarna nodigen uit tot zelfonderzoek en reflectie. Tot slot wordt ‘elke dag’ afgesloten met een gebed. Als je de tijd en de aandacht neemt, kom je hier op deze aarde dichter bij jezelf en bij Jezus Die met je meeloopt

  • Reveil Recensie

ISBN
9789077992388
Bestellen
Iside Out Publishers en Berne Media
eBook
Download
Zelfs al ga ik....

Zelfs al ga ik.... God ontmoeten in het lijden

'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want U
bent bij mij.' (Psalm 23:4)

Als lijden in je leven komt, kan God ver weg lijken. De uitroep uit
Psalm 22, 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' komt
gemakkelijker over je lippen, dan de krachtige belijdenis van de
bovenstaande tekst uit Psalm 23.

Waar is God als wij lijden? Met goede bedoelingen komen familieleden,
meelevende vrienden en theologen met allerlei verklaringen.
Maar welke van die verklaringen houden stand? Hoe is God aanwezig
in ons lijden? En hoe komen we zover dat we het kwaad niet langer
vrezen, ook als het niet weggaat?

Henk Rothuizen schreef Zelfs al ga ik... als een troostvolle overdenking
voor iedereen die met die grote vragen te maken krijgt. Maar hij
schreef het boek eerst en vooral voor zichzelf, toen hij en zijn vrouw
Joke met het bericht werden geconfronteerd dat zij ongeneeslijk ziek
was.

Het is Henk's verlangen dat jij zult gaan ontdekken en ervaren dat
God heel dichtbij is als het lijden jou treft. En dat Zijn aanwezigheid
die terechte vragen overstijgt.

ISBN
978-90-5999-113-2
Bestellen
Uitgeverij Gideon
Vader, wie ben ik?

Vader, wie ben ik? Over identiteit, geborgenheid en zekerheid

Veel christenen worstelen met de vraag wie ze eigenlijk zijn, ofwel met hun identiteit. Als onze identiteit duidelijk is, ligt er op de bodem van onze persoonlijkheid een diepe zekerheid. Daardoor kunnen we moeilijkheden het hoofd bieden en komt ons ‘koppie’ altijd weer boven.
Problemen in gezin en samenleving, ook in de gemeente van Jezus Christus, zijn vaak terug te voeren op onzekerheid omtrent je identiteit. Hoewel daar met psychologische begeleiding wel iets aan te doen is, vinden we pas een diepe innerlijke zekerheid als we een relatie hebben met God, de Vader. ‘Naar de mate dat je de Vader leert kennen, leer je jezelf kennen. En naar de mate dat je je door God aanvaard weet, zul je anderen aanvaarden.’

ISBN
978-90-6067-840-4
Bestellen
Gideon Boeken
Gods Vaderhart

Gods Vaderhart Superfood

Gods vaderhart geeft antwoord op 'Welke God laat Jezus zien?' en 'Kun je God echt kennen of staat Hij op grote afstand?' Ontdek Zijn vaderhart en liefde.

Superfoods:
Geestelijke voeding. Een serie krachtige boekjes die je geloofsleven een boost geven. Met onderwerpen die een brede doelgroep aanspreken. Prachtige cadeaus voor anderen én jezelf!
Andere Superfoods zijn: Meer van God ervaren, Leven in balans en Leven in vertrouwen.

ISBN
9789033817915 - € 9,50
Exit

Exit Een andere kijk op het hiernamaals

Exit is een pastorale handreiking over hemel en hel, een bemoediging voor iedereen die met angst voor de hel in het evangelie een liefdevolle Vader probeert te ontdekken.

Exit stelt een onderwerp aan de orde waar niemand aan kan ontkomen. Voor iedereen is het leven eens afgelopen. En dan? Veel mensen worstelen met vragen rondom hemel en hel. Is er een hel? Hoe passen hemel en hel in de goede boodschap die het evangelie zou moeten zijn?

Henk Rothuizen zet op een respectvolle manier diverse visies over hemel en hel uiteen. Zijn uitgangspunt daarbij is: als je ‘gelijk’ niet gepaard gaat met liefde en bewogenheid voor je medemens, heb je wellicht de juiste theologische waarheid, maar mis je de Waarheid, die een Persoon is: Jezus Christus.

Het is ons niet gegeven om met zekerheid te zeggen hoe het leven na de dood eruitziet. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een liefhebbende Vader hebben, die niet wil dat er iemand verloren gaat, aldus auteur Henk Rothuizen.

Bekijk hier de eerste pagina's!

ISBN
9789033800801 - € 8,00
Hier ben ik!

Hier ben ik! Beschikbaar voor het koninkrijk van God.

Ieder mens zoekt een antwoord op de grote levensvraag Wie ben ik? Als je als christen de vraag naar je identiteit hebt beantwoord, omdat je weet een kind van God te zijn, rest er een andere, grote vraag: wat doe ik als kind van God met mijn leven?
Kerken door de eeuwen heen gaven als antwoord: God eren. Maar hoe doe je dat als christen in de 21e eeuw? Hoe ziet zo’n leven er praktisch uit?

In Hier ben ik! laat Henk Rothuizen zien dat het antwoord op die vraag nauw verbonden is met het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk wás Gods plan met de mensheid bij de schepping, vormde het hart van de boodschap van Jezus, en ís nog steeds Gods plan. Jezus roept ons op dat Koninkrijk te zoeken; in ons eigen leven en voor de mensen om ons heen. De grote vraag voor ieder van ons persoonlijk is: Ben ik beschikbaar voor het Koninkrijk van God?

"Hier ben ik!" is verkrijgbaar bij In Het Begin voor 5 euro plus verzendkosten. Bestel hier

ISBN
978-90-5999-015-9
E-Boek: Een droom van een stad

E-Boek: Een droom van een stad Kunnen steden veranderen door het evangelie?

Ik beveel dit boek aan bij iedereen die enig gevoel heeft voor het profetisch moment waarin de gemeente zich op dit moment bevindt. Wanneer zij niet ontwaakt voor de waarheden die hier worden benadrukt, is het Lichaam van Christus gedoemd om steeds minder invloed te krijgen op de toenemende duisternis in deze wereld.

  • uit het voorwoord van Jack W. Hayford

Op dit moment woont reeds meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Binnen enkele decennia zal dit percentage groeien naar 80%. Steden worden het zendingsveld van vandaag. Hoe kun je daar als kerk op reageren?
Met deze vraag in hart en hoofd keerde Henk Rothuizen terug naar de stad. De auteur vertelt ons zijn hoop voor de Gemeente in de stad.

eBook
Download
Geloof jij ook in Jezus om niet in de hel te komen?

Geloof jij ook in Jezus om niet in de hel te komen?

Onder christenen, en ook onder niet-christenen, leven veel vragen over hemel en hel. Voor wie is de hemel en voor wie is de hel bestemd? Hoe zal het daar zijn? Angst voor de hel en ongeloof in het bestaan ervan - een liefdevolle God stuurt mensen toch niet voor eeuwig naar de hel!? - wisselen elkaar af. Wat de hemel betreft: de ene keer verlangen wij ernaar, de andere keer vragen we ons af of het er saai zal zijn. Henk Rothuizen probeert helderheid te scheppen in de vele onduidelijkheden over de aard van hemel en hel. Hij laat zien dat onze voorstellingen ervan alles te maken hebben met ons beeld van God.

ISBN
9789060678008

Dit boek is tijdelijk niet beschikbaar. Neem contact op voor de mogelijkheden

Op de hoogte blijven?

Schrijf in op de nieuwsbrief en ontvang actuele artikelen in uw mailbox