deel deze pagina:
     

Als Jezus op aarde sprak, dan was zijn favoriete onderwerp 'het koninkrijk van God'. Hij sprak daarover in parabels - in verhalende vorm - en onderwees er zijn volgelingen in. Het was bij uitstek zijn thema en zijn missie was het koninkrijk van God zichtbaar maken.

Wat is het Koninkrijk van God?

Het is dus eigenlijk raar dat wij als christenen het er beduidend minder over hebben. Hoogstwaarschijnlijk omdat het een complex begrip is. Het is niet zo aards om het maar zo te zeggen. Je pakt het niet met je normale verstand.

Wat is nu precies het Koninkrijk van God?

Als je het simpel zegt, dan is het koninkrijk van God gewoon de wil van God uitvoeren in alle aspecten van je leven. Dus gewoon het vergeven van mensen die je iets hebben aangedaan tot het helpen van de slachtoffers in een rampgebied. Maar in deze uitleg beperk je het koninkrijk tot jouzelf en tot enkel daden van goedheid.

Koning, volk en territorium

Een stapje verder wordt het al wat complexer. Het koninkrijk van God bestaat precies zoals het Koninkrijk van Nederland uit een koning, onderdanen en territorium. Vertaal je dit naar het koninkrijk van God dan is Jezus de koning; de volgelingen van Jezus, de kerk, is zijn volk en overal waar die volgelingen leven het mogelijke territorium waar dat koninkrijk zichtbaar wordt. Maar datzelfde territorium waar de christenen zijn, is ook het territorium van satan die op aarde is neergeworpen. Daarom wordt dat Koninkrijk niet vanzelf zichtbaar door goede daden van gehoorzaamheid, maar komt daar ook strijd bij te pas. Geestelijke strijd, wat niets anders dan gewoon gebed is. Jezus leerde ons bidden: "Uw koninkrijk kome (wordt zichtbaar); Uw wil geschiede hier op aarde precies zoals in de hemel".

Het koninkrijk van God is dus de wil van God doen door praktische daden, die gepaard gaan met gebed ten gunste van de maatschappij om je heen.

WWJD?

Bij de wil van God doen kun je nu denken aan de slogan "What would Jesus do?" In de gedachte dat als je voor een beslissing staat, je jezelf de vraag stelt: "Wat zou Jezus in deze situatie doen?" Het nadeel van die vraag is dat het je met een schuldgevoel kan opzadelen. Doe ik wel wat Jezus ook zou doen? En als ik dat niet precies doe, wat hangt er dan weer boven mijn hoofd? Bovendien wat voor gebed gaat daarmee gepaard? Toch vaak een soort verlanglijstje en hulpvraag.

Een betere vraag, die bij het Koninkrijk past, is: "What IS Jesus doing?" Die zet je meteen in de positie van beschikbaarheid en participatie. En daar past ook een opener gebed bij. "Heer, wat bent u al aan het doen in deze situatie of met deze persoon? En hoe kan ik participeren in wat u aan het doen bent?".

Beschikbaarheid

Beschikbaar zijn zodat je met Jezus meewerkt aan wat Hij al aan het doen is. En daarbij belooft Hij jou en mij dat Hij ons nooit in de steek zal laten.

Ben jij beschikbaar voor het Koninkrijk van God?