Gelukkig bepalen wij de uitverkiezing niet. Dat zou hetzelfde zijn als op Gods troon gaan zitten. De logische conclusie is dat wij daar geen enkel oordeel over kunnen hebben. Niet over de buurman en niet over jezelf. Niet of je het wel bent en niet of je niet uitverkozen bent.

God bepaalt wie er wel en niet uitverkoren zijn. En gelukkig niet in een wispelturige vorm van "jij wel" en "jij niet". Gods uitverkiezing is niet naar zulke menselijke gevoelens en ook niet naar maatstaven van goede meetbare werken. Maar wel naar dat ene goede werk van Jezus Christus onze Heer en Verlosser. Er is maar één werk van maar één mens waar alle uitverkiezing aan verbonden is: Jezus, die aan het kruis de prijs voor de zonde van de mensheid betaald heeft.
En iedereen die dat gelooft, is uitverkoren!
Nog mooier wordt het wanneer je bedenkt, dat God dit al voor de schepping zo bepaald heeft. Voordat u en ik ook nog maar één zonde gedaan hadden, toen al heeft Hij de weg naar verlossing en vergeving vastgesteld.

Je bent dus al gered in Jezus, voordat je ooit verloren was in Satan.

Efeze 1:4-6
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.