Toch lijkt het leven van veel mensen op deze situatie. De trein van het leven rijdt maar voort, maar waarheen? Men weet niet beter en beseft nauwelijks dat iedereen een kaartje heeft, waarop je lezen kunt waar naar toe je op weg bent!

Al gaande op de weg

Wij, als kinderen van God zijn op weg naar het doel dat God met u en mij voor heeft. God wil u en mij gebruiken om deze wereld te bereiken, te veranderen, te herstellen. Daartoe maakt Hij ons klaar, traint Hij ons, coacht Hij ons, of zoals Efeze zegt, rust Hij ons toe. Kortom: u en ik zijn op weg naar het doel dat God met ons leven heeft. En terwijl we op weg zijn, werkt God aan uw en mijn leven, aan ons karakter, onze ziel, geest en lichaam.

De wet van het moeten

Toch twijfel ik soms aan het doel van God voor mijn leven heeft. Ik verwar dan Gods doel met verplichtingen en wetten. Ik denk dat ik dingen moet doen, om dat doel te bereiken. Of als ik bepaalde zaken niet doe dat ik dan zeker Gods doel zal gaan missen.
Zulke twijfel en mijn reageren op die twijfel brengt meestal onrust in mijn leven. En die onrust is dan precies het teken voor mij dat ik begrijp dat ik terug moet gaan naar wat God met mij voor ogen heeft. Jeremia laat mij zien welk doel God voor ogen heeft: vrede, hoop en toekomst.

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven”,

schrijft hij in hoofdstuk 29 vers 11.

Kaartje kijken

We hebben allemaal een kaartje van de trein van het leven. Op uw kaartje staat, precies zoals bij mij: Jeremia 29 vers 11. “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”

Misschien brengt het leven vandaag juist veel onrust. Dan is het vandaag ook het moment op opnieuw weer eens goed naar dat kaartje te kijken.