Gewone mensen net als jij en ik.

Gewone mensen die net als jij en ik en ondanks het feit dat God zo machtig aanwezig was in hun leven toch nog fouten maakten. Herkent u dat? Niet om u te stimuleren nog meer fouten te maken, maar om u te bemoedigen dat uw naam net zo goed in Hebreeën kan staan. U hoort bij die lijst.

Abraham

Abraham was natuurlijk een grandioos voorbeeld, maar hij kon moeilijk afscheid nemen van zijn familie. Hij nam zijn vader en neef mee en dat maakte zijn reis wat langer. Daarnaast gaf hij zijn vrouw min of meer weg. Ook geen kleinigheid.

Simson en Gideon

Simson was een typisch voorbeeld van een man Gods die alleen maar gericht was op de snelle antwoorden door de kracht van de Geest, maar weigerde aan zijn karakter te werken. De waarschuwing is genoeg.
Gideon was in feite een lafaard. Toch noemt God hem sterke held.

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. - Hebreeën 11:1

Dat kan God doen, want Hij doet dat op basis van wat Hij in u en mij ziet en niet op basis van een vergelijking met hemzelf of met anderen. Redenen te over om samen op weg te gaan in het bewustzijn dat u net zo goed een geloofsheld bent. Iedere keer wanneer u in geloof een stap van gehoorzaamheid zet.