Wanneer komt er eigenlijk een einde aan de genade van God? Hoe ver kan iemand gaan met tarten of tegen Gods wil ingaan? Ik weet het niet.

Mijn genade kent zeker zijn limieten. En ik bid dat ik niet in de verzoeking kom om aan het einde van mijn genade tegenover mijn medemens te komen.

Maar als je stilstaat bij de genade van God, dan weet je dat Gods genade groter is. Veel groter zelfs. ‘Oneindig groot’ wordt het in onze liederen genoemd. Gods genade gaat de grootste zonde en zondaar te boven! Onbegrijpelijk, en toch waar!

Die genade begint in Genesis zodra de mens God afvalt. God reageert direct en belooft de mens, de overtreder, dat de kop van het kwade vermorzeld zal worden. Die genade die in Genesis al zichtbaar wordt, loopt door tot het laatste boek Openbaring wanneer we de zegen ontvangen:

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

  • Openbaring 22:21

Dat betekent dat die genade van Genesis tot Openbaring iedere dag voor ons beschikbaar is. Als het ware klaar staat om ons bij te staan.