Met de hemelvaart maakt de Heer Jezus zijn verlossingswerk compleet. Helemaal af.

 • Je kunt blij zijn dat Jezus voor je zonden is gestorven
  En terecht: in dat geval leef jij niet meer onder het oordeel.
  Dat is Goede Vrijdag! Jezus sterft voor onze zonden.
 • Je kunt ook blij zijn dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en dat jij met Hem gestorven en opgestaan bent.
  En terecht: in dat geval kun je met zekerheid zeggen dat je wedergeboren bent en nu leeft in een leven met Christus.
  Dat is Pasen: Wij mogen leven in de Opstanding van nieuw leven in een ander Koninkrijk.
 • Je kunt ook blij zijn dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en dat jij met Hem bent gestorven en opgestaan én dat je met Hem bent opgevaren en zit in de hemel.
  En terecht: Paulus zegt het zo in Efeze 2:4-8

4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

Als jij gelooft dat je met Jezus Christus gestorven opgestaan en opgevaren bent dan mag je nu ook weten dat je een plaats hebt gekregen in de hemelsferen. Vlakbij Gods troon. Daar waar geregeerd wordt. U en ik mogen als het ware zitting nemen in de Tweede kamer van de hemel.
Niet dat wij stemmen of zo, maar met onze stem mogen we bidden naast de troon van God: "Uw wil geschiede in de hemel, als zo ook op de aarde".
Dat is onze plaats.
Dat is onze bestemming.

Daarom heeft Jezus u en mij gered!