Ik moest er wel even over nadenken voordat ik het ging begrijpen, want ook dat is een proces! Bij onze geboorte ontvangen wij natuurlijke ogen, en gaan we leren de natuurlijke zaken te onderscheiden. Maar bij onze wedergeboorte ontvangen we geestelijke ogen en start het proces om onze geestelijke ogen te ontwikkelen en te leren meer door onze geestelijke ogen te kijken dan door onze natuurlijke ogen.

Met onze natuurlijke ogen kijken we naar boven, en verwachten we daar hulp vandaan. We bidden en vragen om hulp in het dagelijks leven. Maar om een vervolg aan die gebeden te geven dienen we vervolgens met onze geestelijke ogen vanuit de hemelse gewesten naar beneden te kijken op de situaties die ons moeilijk vallen.

In de Paasgeschiedenissen kom je een aantal keren discipelen van Jezus tegen, die met hun natuurlijke ogen een opgestane Redder ontmoeten, maar Hem niet herkennen. Hun geestelijke ogen hadden ze door verdriet gesloten. “Hun ogen waren bevangen”, schrijft de Bijbel. Gelukkig opent de Heer bij allen de ogen, zodat ze kunnen zien wat de werkelijkheid is.

“En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem”

Lucas 24 vers 31

Hoe kijk ik naar het leven van vandaag? Kijk ik met natuurlijke ogen of met geestelijke ogen? Jezus daagt mij uit om van boven te kijken. Waarom?
Omdat we een opgestane Heer hebben. En wij met Hem zijn opgestaan.
En omdat Hij aan de rechterhand van God zit in de hemelse gewesten en wij daar ook een plaats hebben, zodat we naar beneden kunnen blijven kijken.